Kilpailijalle

Yleiset ohjeet kilpailijalle

Alempana koelajikohtaista ohjeistusta.

Kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistujan tulee huolehtia seuraavista asioista:

Rokotukset

Koira on rokotettu voimassaolevien rokotusmääräysten mukaisesti ja rokotustodistus on mukana koepaikalla.

Rokotusmääräykset

Kilpailukirja

Kokeeseen osallistuvan tulee esittää koepaikalla kilpailukirja, johon tulokset merkitään. Ensimmäiseen kokeeseen tai Käyttäytymiskokeeseen (palveluskoiralajit) osallistuva voi usein ostaa kilpailukirjan koepaikalta.

Tunnistusmerkintä

Jokaisen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuvan koiran tulee olla tunnistusmerkitty joko tatuoinnilla tai mikrosirulla. 1.1.2016 voimaan astuneen ohjeen mukaan epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping

Kokeisiin ei saa osallistua sairas tai lääkitty koira. Koiralle ei saa myöskään antaa mitään sen suoritukseen vaikuttavaa
lääkettä tai muuta ainetta, joka on koiran normaalista ravinnosta poikkeavaa (esim. kahvi, alkoholi ja suklaa). Kokeissa saatetaan ottaa koirista doping-näytteitä. Lisätietoa ja lääkeaineiden varoajat löytyvät Suomen Kennelliiton internetsivuilta.

Palveluskoirakokeet

Käyttäytymiskokeeseen ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki koirat, jotka on rokotettu ja tunnistusmerkitty Kennelliiton määräysten mukaisesti. Koirilla, joilla ei ole Suomen Kennelliiton hyväksymää rekisteritodistusta tulee olla Kennelliiton omistajatodistus. Omistajatodistuksessa samoin kuin rekisterikirjassa tulee olla vahvistus koiran tunnistusmerkinnästä. Käyttäytymiskoe (BH) tulee olla suoritettuna ennen osallistumista palveluskoirakokeeseen.

Palveluskoirakokeisiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki kilpailuoikeuden omaavat rodut, joilla on Kennelliiton hyväksymä rekisteritodistus ja jotka on rokotettu ja tunnistusmerkitty Kennelliiton määräysten mukaisesti. Myös EJ- ja ER- todistukset, sekä kaikki FCI:n hyväksymät rekisteritodistukset käyvät.

Säännöt

Käyttäytymiskokeen säännöt

Käyttäytymiskokeen ja kansallisten lajien säännöt

Käyttäytymiskokeen ja kansainvälisten kokeiden säännöt

Mondioring-säännöt

NOM-säännöt

Suojelulisenssi

IPO- ja Mondioring-kokeeseen osallistuvalla tulee olla Palveluskoiraliiton myöntämä Suojelulisenssi. Ohjeet ja hakemukset alla.

Suojelulisenssin anominen

Suojelulisenssihakemus (.pdf)

Pelastuskoirakokeet

Pelastuskoirakokeisiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki koirat, jotka on rokotettu ja tunnistusmerkitty Kennelliiton määräysten mukaisesti. Koirilla, joilla ei ole Suomen Kennelliiton hyväksymää rekisteritodistusta tulee olla Kennelliiton omistajatodistus. Omistajatodistuksessa samoin kuin rekisterikirjassa tulee olla vahvistus koiran tunnistusmerkinnästä.

Käyttäytymiskoe (BH) tulee olla suoritettuna ennen osallistumista Pelastuskoirakokeeseen.

Pelastuskoirien koulutustaso todetaan pelastuskoirakokeissa, joissa oleellisinta on erinomainen vainutyöskentely. Koe käsittää tottelevaisuusosuuden ja jonkin kolmesta lajista: jälki, haku, raunio.

Kokeisiin saavat osallistua 14 kk täyttäneet koirat.

Kansallisissa pelastuskoirakokeissa ei koesuorituksista anneta pisteitä vaan tuomari arvioi koiran suorituksen, joko hyväksytyksi tai ei hyväksytyksi.

Koiranohjaajan tulee kehittää myös omaa osaamistaan, mm. erilaisilla etsintä-, ensiapu-, suunnistus- ja viestintäkursseilla.

Pelastuskoirakokeiden säännöt

Provningsordning för räddningshundsprov

TOKO-kokeet

Toko kokeeseen voi osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk täyttäneet koirat. Erikoisvoittajaluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat.

Toko säännöt ja koeohjeet (15.7.2016)

Yhteenveto muutoksista (15.7.2016)

TOKO valintakoemenettely 2017

Rally-tokokilpailut

Kilpailuihin saavat osallistua 10 kuukautta täyttäneet koirat kilpailusäännöissä mainituin rajoituksin.
Osallistuminen mestariluokkaan edellyttää, että koira on vähintään 15 kuukauden ikäinen.
Koiralla on oikeus osallistua saman kilpailun aikana vain yhteen luokkaan. Koiran ohjaajaa ei saa vaihtaa kilpailun aikana.

Rally-toko kilpailusäännöt

SM-järjestämisohje (1.1.2016 alkaen)

Rally-toko kilpailuohje (1.1.2016 alkaen)

Regler för rally-lydnad

Tävlingsdirektiv för rally-lydnad

Koiratanssikokeet

Koiratanssia voivat harrastaa kaikenikäiset koiranohjaajat niin rotukoiran kuin sekarotuisen koirankin kanssa. Koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton tai muuhun FCI:n hyväksymään tunnistusmerkintärekisteriin osallistuakseen kilpailuihin. Ohjaajalle apuvälineiden käyttö on kilpailussa sallittu, kunhan ne ovat oleellinen osa esitystä, eikä niitä käytetä koiran painostamiseen tai motivointivälineiden korvikkeena. Laji sopii kaikille, sillä ohjaaja voi rakentaa kilpailuohjelman omien edellytystensä mukaan.

Koiratanssikilpailun säännöt

Luonnetesti

Luonnetestin tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä tilanteissa, joissa koiran hermostoa rasitetaan. Yksittäisen koiran testitulos kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihannetestitulokseen verrattuina. Testitulosta voidaan hyödyntää myös koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testituloksia yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta.

Luonnetesti on Kennelliiton hyväksymä testi jonka järjestää Kennelliiton jäsenyhdistys ja joka anotaan Palveluskoiraliitolta.

Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään kahden ja alle seitsemän vuoden ikäisiä sekä Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotettuja ja tunnistusmerkittyjä.

Luonnetestin ja MH-luonnekuvauksen välisen ajan tulee olla vähintään 42 vrk.

Rodut, joiden muotovalionarvon ehdoissa on hyväksytty luonnetesti (lähde: Kennelliitto)

MH-luonnekuvaus

MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina.

MH-kuvauksen säännöt hyväksyy Kennelliitto jonka järjestää Kennelliiton jäsenyhdistys ja joka anotaan Palveluskoiraliitolta.

Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään 18 kuukauden ikäisiä. Koiran tulee täyttää Kennelliiton kulloinkin voimassa olevat rokotus- , tunnistusmerkintä - ja antidopingsäännöstön vaatimukset. Koira voi osallistua MH:een vain yhden kerran.

Luonnekuvaukseen osallistuvasta koirasta on oltava alkuperäinen rekisteritodistus mukana. Muusta kuin FCI:n hyväksymästä rekisteritodistuksesta tulee ilmetä, että se on American Kennel Clubin (AKC), Kennel Clubin (KC) tai Canadian Kennel Clubin (CKC) myöntämä.

Luonnetestin ja MH-luonnekuvauksen välisen ajan tulee olla vähintään 42 vrk.

MH-luonnekuvauksen säännöt

MH-luonnekuvauksen järjestämisohje

Koulukuja 1, 04200 Kerava
050 554 9222
toimisto@palveluskoiraliitto.fi