Järjestäjälle

Kaikkia koemuotoja koskevat ohjeistukset

Tällä sivulla on kokeen järjestämiseen liittyvää yleistä ohjeistusta.

Kokeen, kilpailun tai testin anominen

  • Kokeet ja kilpailut sekä luonnetestit ja MH-luonnekuvaukset anotaan Palveluskoiraliitosta viimeistään kaksi viikkoa ennen koe-/kilpailupäivää tai testi-/kuvauspäivää.
  • Kansainväliset kokeet tulee anoa viimeistään 6 kuukautta ennen koetta.
  • SM-kilpailut anotaan Palveluskoiraliiton hallitukselta Kennelliiton määräaikaisimoitusohjeiden mukaisesti.
  • BH-koe voidaan järjestää kaikissa yhden palveluskoirakoelajin kokeissa. Tällöin varsinaiseen koelajiin (PASU, PAJÄ, PAHA, PAVI tai PAEK) ilmoittautuneilla on osallistumiseen etuoikeus.
  • IGP-kokeen yhteydessä voidaan järjestää osakokeita (A, B, C sekä BC). Koe voidaan järjestää vain, kun luokissa BH, IGP tai FH on vähintään 2 osallistujaa.

Kokeet anotaan Virkku-koe- ja kilpailujärjestelmän kautta.

Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet
LIITEVIHKO (versio 18, päivitetty 01/2024)

Tunnistusmerkintä

Kaikkien kokeisiin osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä joko tatuoimalla tai mikrosirulla. Kokeen sihteeri tarkistaa koiran omistajatodistuksesta, rekisteri- tai kilpailukirjasta tunnistusmerkinnän. Koirien tunnistusmerkintä tarkastetaan luoksepäästävyystarkastuksen yhteydessä.

Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan. Tunnistusmerkinnän on oltava luettavissa tapahtumapaikalla tai osallistumisoikeus kyseiseen tapahtumaan ei täyty.

Antidoping

Kokeisiin ei saa osallistua sairas tai lääkitty koira. Koiralle ei saa myöskään antaa mitään sen suoritukseen vaikuttavaa lääkettä tai muuta ainetta, joka on koiran normaalista ravinnosta poikkeavaa (esim. kahvi, alkoholi ja suklaa). Kokeissa saatetaan ottaa koirista doping-näytteitä. Lääkeaineiden varoajat löytyvät Suomen Kennelliiton verkkosivuilta.

Koepöytäkirjat

Kokeen jälkeen tulokset kirjataan Virkkuun. Ohje koetulosten kirjaamisesta löytyy lajikohtaisesti säännöistä tai järjestämisohjeesta.

Tuomari tarkastaa ja varmentaa tulokset koepöytäkirjaan. Lisäksi täytetään kokeen toimihenkilöluettelo, johon merkitään kaikki kokeessa arvostelleet tuomarit, koetoimitsija sekä muut koelajikohtaiset toimihenkilöt, kuten liikkeenohjaajat (TOKO), suojelukokeiden kilpailuavustajat (IGP ja mondioring), testinohjaajat (MH). Tämä lomake on Palveluskoiraliitolla käytössä, ja siitä tarkistetaan, että ko. tuomareilla on arvostelemansa koelajin arvosteluoikeus sekä kilpailuavustajat ovat liiton hyväksymiä.

Koe- ja kilpailumaksu ja häntäraha

Kaikista palveluskoira-, käyttäytymis-, valjakkohiihto-, IPOR-kokeista sekä tokokokeista, rally-toko-kilpailuista ja koiratanssikokeista tulee järjestävän yhdistyksen maksaa Palveluskoiraliitolle koemaksu, jonka suuruus on 1.1.2024 alkaen jäsenyhdistyksiltä 5 €/koe ja muilta kokeen järjestäjiltä 8 €/koe. Lisäksi kutakin kokeeseen tai kilpailuun osallistuvaa koiraa kohti tulee maksaa ns. häntäraha, jonka suuruus on 1.1.2024 alkaen jäsenyhdistyksiltä 4,50 €/koira ja muilta 7 €/koira. Esimerkiksi 10 koiran kokeen hinta on jäsenyhdistykselle 5 € + 10 x 4,50 € = 50 € ja muille järjestäville yhdistyksille 8 € + 10 x 7 € = 78 €. Maksu tulee suorittaa heti kokeen jälkeen, tuomarin vahvistettua tulokset, Suomen Palveluskoiraliitolle Virkku.net palvelun kautta. Liitto laskuttaa yli kaksi kuukautta aiemmin järjestettyjen kokeiden maksut ja lisää laskutuskuluja 5,00 €/lasku.

Luonnetestin ja MH-luonnekuvauksen testimaksu ja häntäraha

Kaikista järjestetyistä luonnetesteistä ja MH-luonnekuvauksista tulee järjestävän yhdistyksen maksaa Palveluskoiraliitolle testimaksu ja ns. häntäraha. Maksun suuruus on 1.1.2024 alkaen jäsenyhdistyksiltä 5 €/testi+ 4,50 €/testiin osallistunut koira ja muilta testin tai luonnekuvauksen järjestäviltä yhdistyksiltä 8 €/testi ja 7 €/testiin osallistunut koira. Esim. kymmenen koiran luonnetestistä peritään jäsenyhdistyksiltä koemaksu 5 € sekä koirakohtainen häntäraha (10 koiraa x 4,50 €), yhteensä 50 € ja muilta koemaksu 8 € ja 10 x 7 €, yhteensä 78 €. Virkku.net laskee automaattisesti kokonaissumman osallistujalistan mukaan. Maksu tulee suorittaa heti testin jälkeen tuomarin vahvistettua tulokset, Suomen Palveluskoiraliitolle Virkku.net palvelun kautta. Liitto laskuttaa yli kaksi kuukautta aiemmin järjestettyjen testien maksun ja lisää laskutuskuluja 5,00 €/lasku.

Tarvittavat lomakkeet

Kokeissa tarvittavat arvostelu- ja koirien tarkastuslomakkeet ovat tulostettavissa Virkku.net palvelusta.

Lisäksi koe- tai kilpailu- tai luonnetesti- tai MH-luonnekuvauspaikalla tulee olla seuraavat lomakkeet:
Ilmoitus erimielisyydestä
Vahinkoilmoitus purematapauksessa
Ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä (Jäljentävä lomake tilattava Showlinkin lomaketilauksista tilaukset@showlink.fi)
HUOM. "Ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä"-lomake on uusittu, päivitetty lomake on käytössä 1.1.2023 alkaen. Järjestäjien tulee huolehtia, että koe- tai kilpailu- tai luonnetesti- tai MH-luonnekuvauspaikalla on voimassaoleva lomake.


Koetarvikkeiden, oppaiden ja tunnusvaljaiden tilaus

Suomen Palveluskoiraliiton tuotemyyntiä hoitaa Showlink Oy. Saat tilattua tarvikkeet (kilpailukirjat, tunnusvaljaat ym.) osoitteesta https://www.showlinkshop.fi/tuotteet/suomen-palveluskoiraliitto/14/

Suomenmestaruuskilpailujen yleinen järjestämisohje

Tämä ohje koskee kaikkia Suomen Palveluskoiraliiton alaisia lajeja. Ohje on päivitetty 20.12.2020.
SM-kilpailujen yleinen järjestämisohje

Suomenmestaruuskokeet: Vuosina 2023-2025 viestin ja opastuksen SM-kokeet ovat Palveluskoiraliiton SM-kokeita. Tiedote asiasta. 
Kennelliiton tunnistusmerkintätietokannassa eli FIX-tietokannassa olevat koirat saavat osallistua opastuksen Palveluskoiraliiton SM-kokeeseen. Tiedote asiasta.

Palvelus- ja pelastuskoirakokeet

Palveluskoirakokeita, pelastuskoirakokeita ja valjakkohiihto-kilpailuja voivat anoa ainoastaan Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykset.

Käyttäytymiskokeeseen ja pelastuskoirakokeisiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki koirat, jotka on rokotettu ja tunnistusmerkitty SKL:n määräysten mukaisesti. Koirilla, joilla ei ole Suomen Kennelliiton hyväksymää rekisteritodistusta tulee olla Kennelliiton omistajatodistus. Omistajatodistuksessa samoin kuin rekisterikirjassa tulee olla vahvistus koiran tunnistusmerkinnästä.

Palveluskoirakokeisiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki kilpailuoikeuden omaavan rotuiset koirat, joilla on Kennelliiton hyväksymä rekisteritodistus. Myös EJ- ja ER-todistukset sekä kaikki FCI:n hyväksymät rekisteritodistukset käyvät.

Koira ei voi osallistua kokeeseen ilman rekisteri- tai omistajatodistusta tai hyväksyttävästi varmennettua kilpailukirjaa. Koiralla, joka on jo aiemmin osallistunut palveluskoirakokeeseen tulee aina kokeeseen osallistuttaessa olla mukana kilpailukirja. Mikäli kilpailukirja on kadonnut saa kadonneen tilalle uuden Palveluskoiraliiton toimistosta, jossa siihen kirjataan koiran aiemmat koekäynnit ja sen saavuttamat tulokset. Koiran rokotukset ja tunnistusmerkinnän kilpailukirjaan vahvistaa rokotuksen ja merkinnän tehnyt eläinlääkäri.

Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden säännöt ja koeohjeet

Kansalliset palveluskoirakokeet

Palveluskoirakokeiden kansalliset säännöt, voimassa 1.1.2000 alkaen

Palveluskoirakokeiden kansalliset lajiohjeet, voimassa 7.5.2024 alkaen

FCI-IBGH-tottelevaisuuden (B-tottelevaisuuden) liikesuoritusten kuvaus

Sääntöihin ja lajiohjeisiin v. 2024 tehtyjen muutosten yhteenveto

Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden järjestämisohje, päivitetty 14.5.2024

Kokeen anominen ja rajoitukset - yhteenveto (huomiot B-tottelevaisuuden osalta)

Kansallinen pelastuskoirakoe

Kansallinen pelastuskoirakoeohje (voimassa 1.1.2021 alkaen)
Kilpailukirjan täyttöohje PEKO-T
Kansallinen rauniokoeohje, tottelevaisuus ja ketteryys (koskee vain kansallista rauniokoetta)

Ketteryystelineet ja tottelevaisuusosuuden seuraamiskaavio
Ohjeet raunioradasta

Kansainväliset palveluskoirakokeet

Kansainvälinen käyttökoirakokeiden koeohje (voimassa 1.1.2019 alkaen)
NOM-koeohje
NOM-koeohjeen tarkennukset, 2018 alkaen

Mondioring-koeohje (voimassa 1.1.2019 alkaen)

Kansainväliset pelastuskoirakokeet

Kansainvälinen pelastuskoirakokeiden koeohje (voimassa 11.12.2019 alkaen)
Täydentävä seloste kansainväliseen pelastuskoirakokeiden koeohjeeseen, toukokuu 2019

Ajantasaiset englanninkieliset pelastuskoirakoeohjeet löytyvät FCI:n sivuilta

Arvostelulomakkeet

Palveluskoirakokeiden arvostelulomakkeet
Pelastuskoirakokeiden arvostelulomakkeet

Järjestämisohjeet

Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden järjestämisohje, päivitetty 14.5.2024

PEKO-T kokeen järjestämisohje - päivitetty 26.2.2021

Kokeiden rajoitukset

Palveluskoirien SM-kilpailujen joukkuekilpailuohjeet

Pelastuskoirien joukkuekatselmuksen järjestämisohje

TOKO-kokeet

Toko-kokeeseen voivat osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk täyttäneet koirat. Erikoisvoittajaluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat.

Toko-kokeen säännöt ja koeohjeet

Tottelevaisuuskokeen säännöt ja koeohjeet - voimassa 1.1.2022 alkaen (julkaistu 12.10.2021, voimassa 1.1.2022 alkaen)

Järjestämisohjeet

Valintakokeen järjestämisohje (voimassa 1.1.2019 alkaen)
Tottelevaisuuskokeen SM-kilpailujen järjestämisohje (voimassa 1.4.2020 alkaen)
Liite: Osallistumisoikeus SM-kilpailuun 2024 (voimassa 10.11.2023 alkaen toistaiseksi)

SM-kilpailujen yleinen järjestämisohje

Arvostelulomakkeet

Toko-kokeiden arvostelulomakkeet.

Rally-toko

Rally-tokokilpailuihin voivat osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk täyttäneet koirat. Mestariluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat.

Rally-tokon säännöt ja kilpailuohjeet

Rally-tokon kilpailusäännöt
Regler för rally-lydnad

Rally-tokon kilpailuohjeet (voimassa 1.1.2019 alkaen)
Tävlingsdirektiv för rallylydnad

Järjestämisohjeet

Rally-tokon SM-järjestämisohje (voimassa 1.5.2019 alkaen)
Rally-tokon SM-kilpailun valintakriteerit (voimassa 1.1.2019 alkaen)

SM-kilpailujen yleinen järjestämisohje

Arvostelulomakkeet

Rally-tokokilpailujen arvostelulomakkeet

Muu materiaali

Tehtävät: alokasluokka
Tehtävät: avoin luokka
Tehtävät: voittajaluokka
Tehtävät: mestariluokka

Momenten: nybörjarklass
Momenten: öppenklass
Momenten: segrarklass
Momenten: mästarklass

Ratapohja PowerPoint (ladattu 19.12.2022)

Rally-tokon kansainväliset mestaruuskilpailut

KV-tehtäväsetti tehtäväkuvauksineen (voimassa 1.1.2024 alkaen)
KV-tehtäväsetti (voimassa 1.1.2024 alkaen)

Koiratanssi

Koiratanssia voivat harrastaa kaikenikäiset koiranohjaajat niin rotukoiran kuin sekarotuisen koirankin kanssa. Koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton tai muuhun FCI:n hyväksymään tunnistusmerkintärekisteriin osallistuakseen kilpailuihin. Ohjaajalle apuvälineiden käyttö on kilpailussa sallittu, kunhan ne ovat oleellinen osa esitystä, eikä niitä käytetä koiran painostamiseen tai motivointivälineiden korvikkeena. Laji sopii kaikille, sillä ohjaaja voi rakentaa kilpailuohjelman omien edellytystensä mukaan.

Koiratanssikilpailujen säännöt ja ohjeet

Koiratanssikilpailun säännöt (voimassa 1.1.2020 alkaen)
Koiratanssin kilpailuohje (voimassa 1.1.2020 alkaen)

Järjestämisohjeet

Koiratanssin SM-järjestämisohje
SM-kilpailujen yleinen järjestämisohje

Arvostelulomakkeet

Koiratanssikilpailujen arvostelulomakkeet

Muu materiaali

Valioituminen ja koulutustunnukset (voimassa 1.1.2020 alkaen)
Kilpailukirjan täyttöohje

Koiratanssin Pohjoismaiden mestaruuskilpailut

Nordic FS/HTM Rules (2020)

MH-luonnekuvaus

Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään 18 kuukauden ikäisiä. Mikäli koira osallistuu sekä luonnetestiin että MH-luonnekuvaukseen, testin ja kuvauksen välisen ajan tulee olla vähintään 42 vrk.

MH-luonnekuvauksen järjestämisohje

MH-luonnekuvauksen säännöt

MH-radan rakennuksessa apuna käytettäviä kaavioita

Aaveet
Etäleikki
Haalarit
Kuvausympäristö
Räminä
Saaliin veto

Muut MH-luonnekuvauksen materiaalit

MH-luonnekuvauskaavake
MH-luonnekuvauksen osiot

MH- ja LTE-rotuprofiililistaus
Lista roduista, joiden MH- ja/tai luonnetestin ihanneprofiileihin Käyttäytymisen arviointi -työryhmä on antanut lausunnon.

Luonnetesti- ja luonnekuvauspaikan arviointilomake

Luonnetesti

Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään kahden ja alle seitsemän vuoden ikäisiä sekä Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotettuja ja tunnistusmerkittyjä. Kivesvikainen uros saa osallistua testiin.

Mikäli koira osallistuu sekä luonnetestiin että MH-luonnekuvaukseen, testin ja kuvauksen välisen ajan tulee olla vähintään 42 vrk.

Kutsukirje luonnetestiin (julkaistu 7.4.2022) Luonnetestin järjestäjät voivat käyttää tätä vakiopohjaa lähettäessään kutsut luonnetestiin osallistujille.
Luonnetestin aikataulukirjepohja (julkaistu 7.4.2022). Luonnetestin järjestäjät voivat käyttää tätä aikataulupohjaa lähettäessään kutsujen liitteenä aikataulun luonnetestiin osallistujille.

HUOM: Virkun sähköpostiin voi liittää vain yhden liitteen, joten kutsukirjeen voi lisätä linkkinä (linkki https://www.virkku.net/files/luonnetesti/kutsukirje_lt_2022.pdf) ja aikataulun liittää liitteeksi TAI tekemällä kaksi lähetystä, joista toiseen kutsukirje liitteeksi ja toiseen aikataulu liitteeksi. 

Säännöt ja ohjeet

Luonnetestisäännöt
Luonnetestin arvosteluohje
Luonnetestin järjestämisohje (voimassa 1.5.2021 alkaen)

Suomen valionarvosäännöt 2024 (lähde: Kennelliitto)

Luonnetestin tuomari- ja toimihenkilökoulutusohje
Luonnetestiradan rakentaminen ja sille asetettavat vaatimukset
Luonnetestissä tarvittavat välineet
Luonnetestipöytäkirja
Luonnetesti- tai luonnekuvauspaikan arviointilomake

Sivua päivitetty 22.1.2024

Koulukuja 1, 04200 Kerava
050 554 9222
toimisto@palveluskoiraliitto.fi
Tietosuojaseloste
Maksuehdot