Tottelevaisuus

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 3/2016

 • Tottelevaisuussuorituksessa siirtymät liikkeiden välillä tehdään normaalisti kävellen, koira sivulla seuraten; juokseminen, koiran virittäminen ym. on kielletty.

Seuraaminen

 • Seuraamisliikkeessä ohjaajan on liikuttava luonnollisesti ja niin, että eri nopeudet erottuvat selvästi toisistaan.

Kaikki noutoliikkeet

 • Mikäli noutoliikkeessä kapulan heitto epäonnistuu, ohjaaja voi tuomarin luvalla uusia heiton. Heiton voi uusia korkeintaan kaksi kertaa, jos kolmaskaan heitto ei onnistu, liikesuoritus on 0 pistettä.
 • Jos koira ”varastaa” noutoliikkeissä (lähtee suoritukseen ennen kuin kapula on pudonnut maahan), vähennys on 1-2 arvosanaa. Jos koira lähtee suoritukseen heti ohjaajan heittäessä kapulan, kyseessä ei ole varastaminen, vaan virhe on huomattavasti suurempi.

Suorituspaikkojen sijainti

 • Paikallaolevan ja suorittavan koiran välisen etäisyyden on oltava riittävä: metrimääriä ei ole määritetty, mutta sen tulisi olla niin pitkä, että ohjaajat ehtivät reagoimaan, jos jompikumpi koirista lähtee toisen kimppuun (esim. vähintään 20 askelta).

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 3/2015

Liikesuoritusten arvostelu

 • Kun koirakko tulee eteenlähettämisen perusasentoon, on koiran kiittäminen virheellistä.
 • Seuraamiskaaviossa on kiinnitettävä huomiota henkilöryhmän sijoittamiseen ja etäisyyksiin. Koirakon on kuljettava aloituspisteen kautta mennessään henkilöryhmään. Muuten jää yksi kulma tekemättä.
 • Seuraamisen arvostelussa on huomioitava ohjaajan vasemman käden asento ja liike tai liikkumattomuus.
 • Jos koira ei kolmannenkaan sivulle-käskyn (2 ylimääräistä) jälkeen siirry päätösasentoon ohjaajan viereen, korkein mahdollinen arvosana on koko liikkeestä korkea P.

Jättöliikkeet

 • Jos ohjaaja jättöliikkeissä pysähtyy antaessaan koiralle käskyn (istu, maahan, seiso), koko liike arvostellaan 0 pisteellä.

Kaikki noutoliikkeet

 • Jos ohjaajan jalka heittovaiheessa siirtyy, sitä ei tulkita virheeksi, mikäli se ei vaikuta koiran suoritukseen.
 • Kapulan heiton saa uusia max. kaksi kertaa tuomarin luvalla. Jos ei onnistu, on liikesuoritus 0 pistettä.
 • Jos koira ei luovuta noutokapulaa kolmannellakaan käskyllä, suoritus hylätään, koska osaa B ei voida enää jatkaa. Kilpailukirjaan merkitään ”hylätty tottelemattomuuden vuoksi”.
 • Jos koira lähtee noutosuoritukseen ennen käskyä, vähennys on maksimissaan 2 arvosanaa (voi olla myös vain yksi) tuomarin arvioinnin mukaan.
 • Huom. telinenoudoissa vähennys koskee noudon 5 pisteen osuutta.

Hyppynouto

 • Jos koira kaataa hyppynoudossa esteen menohypyssä, mutta suorittaa noudon loppuun, liike voidaan uusia.
 • Jos ohjaaja ei halua uusia liikettä, arvosana voi olla korkeintaan alapuutteellinen (0-4,5 p).
 • Uusinnassa suoritus arvostellaan muuten normaalisti, mutta menohyppy arvostellaan arvosanalla ”alapuutteellinen” (pistevähennys -4 p).

Eteenlähettäminen ja maahanmeno

 • Jos ohjaaja käskee koiran maahan ilman tuomarin lupaa, kun koira on edennyt vasta selkeästi vähemmän kuin 30 m, on liike 0 p.

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 3/2014 

Tottelevaisuus, koeluokat 1—3

 • 1-luokassa ohjaaja ilmoittautuu tuomarille koira kytkettynä ja perusasennossa. Sen jälkeen koiran talutin irrotetaan. 2- ja 3-luokissa ohjaaja ilmoittautuu tuomarille koira vapaana ja perusasennossa. Koirakon tulee ottaa aloitusperusasento, kun toinen koirakko on valmiina perusasennossa paikallaolopaikalla. Kummankin koiran arvostelu alkaa tästä perusasennosta. Ennen arvosteluun tuloa koiran saa kytkeä kaikissa luokissa.
 • Kaksiosaiset liikkeet, kuten liikkeestä istuminen, liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo, kävelystä seisomaan jääminen, ja juoksusta seisomaan jääminen, voidaan osa-arvostelua varten jakaa seuraavasti:
  • a) Perusasento, valmisteleva osa, suoritus (käskyn noudattaminen) = 5 pistettä
  • b) Muu arvosteltava käytös liikkeen lopetukseen asti = 5 pistettä

Maahanmeno ja seisominen

Osa 1  5 pistettä  Osa2  5 pistettä 
perusasento   10 % 0,5 p luoksetulo 75 %   3,75 p
valmisteleva    20 % 1 p eteen istum.   15 %  0,75 p
maahan/seiso 70 % 3,5 p perusasento   10 %  0,5 p

Esim. mikäli maahan-luokse liikkeessä ei ole muuta virhettä kuin, että luoksetulossa voisi tulla vieläkin voimakkaammin luoksetulo-osa EH, niin maksimivähennys on 0,5p.

Lisäkäskyt

 • Jos koira ei suorita liikettä kolmannellakaan käskyllä, kyseinen liike arvostellaan arvosanalla puutteellinen (=0 pistettä).
 • 1. lisäkäsky: liikkeen osan arvosana tyydyttävä
 • 2. lisäkäsky: liikkeen osan arvosana puutteellinen
 • Esim: 5 pisteen liikkeet:
  • 1. lisäkäsky: tyydyttävä kun kokonaispisteet 5 = -1,5 pistettä
  • 2. lisäkäsky: puutteellinen kun kokonaispisteet 5 = -2,5 pistettä

Liikkeestä istuminen 1-3 lkat ja kävelystä seisomaan jääminen 2-lka

” Istu / seiso” –käskyn jälkeen ohjaaja liikkuu vielä 15 askelta, hän pysähtyy ja kääntyy heti rauhallisena ja tarkkaavaisena paikallaan istuvaa / seisovaa koiraa kohti. Kävelystä seisomaan jäämisliikkeen loppuperusasento vasta tuomarin merkistä.

Hyppy- ja estenoudot

Hyppynoudon arvostelu

Nouto    5 pistettä  Hypyt  5 p / 5 p 
perusasento 10 %  0,5 p    
nouto 65 %  3,25 p    
eteen istum. 15 %  0,75 p    
loppupa. 10 %  0,5 p    

Esim: Huono ote kanto- tai luovutusvaiheessa ei voi tiputtaa liikkeen arvosanaa hyvään, koska virhe on vain 5 pisteen osassa.

 • Liikkeen osa-arvostelu on mahdollinen vain siinä tapauksessa, että koira suorittaa vähintään yhden hypyn ja nouto-osan liikkeen kolmesta osasta.
 • Hypyt ja nouto moitteettomia = 15 pistettä
 • Meno- tai paluuhyppy jää suorittamatta, nouto moitteeton = 10 pistettä
 • Meno- ja paluuhyppy moitteettomia, nouto jää suorittamatta = 0 pistettä
 • Jos ohjaaja heittää esineen voimakkaasti vinoon, ohjaajalla on oikeus tuomarilta luvan pyydettyään tai tuomarin kehotuksesta uusia heitto ilman pistemenetystä. Koiran tulee odottaa paikallaan istuen. Ohjaaja saa antaa odotus –käskyn. Jos koira seuraa ohjaajaa esteen ympäri, liike arvostellaan 0 pisteellä. Jos koira nousee perusasennosta, mutta pysyy kuitenkin esteen edessä, seurauksena on yhden arvosanan lasku. Mikäli ohjaaja antaa nouda –käskyn, tulee se antaa hypyn/kiipeämisen aikana (nouto -käsky ei ole pakollinen). Esineen irroituskäskyyn ei tarvitse tuomarin lupaa.
 • Jos este kaatuu menohypyssä, on liike suoritettava uudelleen. Uusinnassa menohyppy arvostellaan arvosanalla "alapuutteellinen" (-4 pistettä). Liike uusitaan vain, jos koira suorittaa noudon esteen kaatumisen jälkeen. Suoritus arvostellaan normaalisti ja loppupisteistä vähennetään -4.
 • Jos koira ei luovuta noutokapulaa kolmannellakaan käskyllä, koiran suoritus hylätään, koska osaa B ei voida enää jatkaa (koskee kaikkia noutoliikkeitä).

Eteenmeno

 • Kun koira on irtaantunut riittävälle etäisyydelle, tuomari antaa merkin "maahan” -käskyn antamiseen. Jos koiraa ei saada pysähtymään (3:lla käskyllä), liike arvostellaan 0 pisteellä. Yksi lisäkäsky maahanmenoon -1,5 pistettä. Toinen lisäkäsky maahanmenoon -2,5 pistettä. Koira pysähtyy, mutta ei mene maahan toisella lisäkäskyllä -3,5 pistettä. Jos koira lähtee pois maahanmenopaikalta tai palaa ohjaajan luo, arvostellaan kokonaisliike 0 pisteellä.
 • Koira pysähtyy ensimmäisellä käskyllä, mutta tarvitsee lisäkäskyn maahan menoon. On suurempi virhe, jos koira ei reagoi ensimmäiseen käskyyn ja pysähtyy vasta lisäkäskyllä. Mikäli lisäkäsky annetaan vasta koiran käännyttyä, on virhe suurempi kuin lisäkäskyn antaminen koiran vielä edetessä. Jos koira menee maahan ja sen jälkeen jättää paikkansa on liike 0p, vaikka ohjaajalla olisikin lisäkäskyjä "jäljellä". Ohjaajalla on mahdollisuus lisäkäskyyn, ellei tuomari ole ehtinyt antaa lupaa siirtyä koiran luo.

Paikallaolo

1-luokka

 • Jos koira siirtyy pois paikaltaan yli 3 m ennen, kuin toinen koira on suorittanut liikesuorituksen 3 (liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo), loppuun, liikesuoritus arvostellaan 0 pisteellä. Jos koira siirtyy pois paikaltaan sen jälkeen, kun toinen koira on suorittanut liikesuorituksen 3 loppuun, arvosanaa alennetaan. Jos koira tulee ohjaajaa vastaan ohjaajan palatessa koiran luo, arvosanaa alennetaan korkeintaan 3 pistettä.

2-luokka

 • Jos koira siirtyy pois paikaltaan yli 3 m ennen, kuin toinen koira on suorittanut liikesuorituksen 4 (kävelystä seisomaan jääminen) loppuun, liikesuoritus arvostellaan 0 pisteellä. Jos koira siirtyy pois paikaltaan sen jälkeen, kun toinen koira on suorittanut liikesuorituksen 4 loppuun, arvosanaa alennetaan. Jos koira tulee ohjaajaa vastaan ohjaajan palatessa koiran luo, arvosanaa alennetaan korkeintaan 3 pistettä.

3-luokka

 • Jos koira siirtyy pois paikaltaan yli 3 m ennen, kuin toinen koira on suorittanut liikesuorituksen 5 loppuun, liikesuoritus arvostellaan 0 pisteellä. Jos koira siirtyy pois paikaltaan sen jälkeen, kun toinen koira on suorittanut liikesuorituksen 5 loppuun, arvosanaa alennetaan (koeohjekirjassa väärä liike, 6). Jos koira tulee ohjaajaa vastaan ohjaajan palatessa koiran luo, arvosanaa alennetaan korkeintaan 3 pistettä.

Tuomarin tulee valvoa paikallaolleen koirakon siirtymistä kentän etureunalle. BH-kokeessa koiran saa kytkeä ennen siirtymistä. Kilpailuluokkien koirat saa kytkeä vasta, kun toinen koirakko on suorittanut eteenmenoliikkeen loppuun ja molemmat koirakot siirtyvät odottamaan arvostelua.

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 3/2013

Kansallisten lajien koeohjeen arvosteluohjeissa on vielä maininta liikkeiden alku- ja loppuosien arvostelemisesta ns. 10 – 100 – 10 % -ohjeen mukaisesti. Tätä ei enää noudateta, vaan koeohjeen tottelevaisuusosuudessa on ohjeet lisäkäskyjen arvostelusta

Loppuarvostelu

 • Paikalla olleen koiran saa kytkeä vasta, kun toisen koiran liike eteenlähetys ja maahanmeno on suoritettu loppuun. Arvostelun aikana koirat saavat olla kytkettynä. Tuomarin tulee huomioida, ettei paikallamakuulla ollutta koiraa kytketä liian aikaisin tai ohjata piiloon toisen koiran eteen lähetyksen ajaksi.

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 3/2012  

Tottelevaisuus, koeluokat 1-3

 • tottelevaisuusosassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että kokeessa ei esitetä koiria, jotka vaikuttavat itseluottamuksensa menettäneiltä ja joiden työskentelystä tästä syystä puuttuu iloisuus. Jos koira on temperamentiltaan rauhallinen ja sen työskentely on jähmeää, ei se estä koiran osallistumista kokeeseen
 • kaikissa liikesuorituksissa koiralta edellytetään iloista työskentelyä sekä tarkkaavaisuutta ohjaajaan päin. Työskentelyn iloisuuden lisäksi on arvostelussa kiinnitettävä huomiota myös liikkeiden korrektiin suoritukseen
 • tuomarin tulee tunnistaa eri rotujen rodunomainen käyttäytyminen
  • mikäli koira ei pidä kontaktia ohjaajaan, sen tulee näkyä arvostelussa, mutta ei ole kokeen hylkäämisen peruste
 • koirakon tulee ottaa aloitusperusasento, kun toinen koirakko on paikallaolopaikalla valmiina perusasennossa. Kummankin koiran arvostelu alkaa tästä perusasennosta

Noutoliikkeet

 • mikäli ohjaaja joutuu ottamaan tukiaskelen noutoesinettä heittäessään, huomioidaan se arvostelussa ¼ pisteen virheenä
 • mikäli ohjaaja heittää tasamaanoudossa esineen liian lähelle (reilusti alle kymmenen metriä), tulee tuomarin huomioida tämä arvostelussa

Seuraaminen

 • Käyttäytymiskokeen samoin kuin muidenkin koelajien tottelevaisuusosuuksien seuraamisliike suoritetaan aina siten, että ohjaaja tekee kaksi käännöstä oikealle ja yhden vasemmalle.
 • Jos koira tulee ohjaajaa vastaan ohjaajan palatessa koiran luo, arvosanaa alennetaan korkeintaan 3 pistettä

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 3/2011 

Tottelevaisuus 

Pysähtymisliikkeet

 • koira, joka suorittaa pysähdyksen oikein jättämättä paikkaansa, liikkuen alle kolme metriä, ennen kuin ohjaaja 30 askelen päässä kääntyy, voi saada tästä suoritusosasta vielä pisteitä
 • jos koira jättää paikkansa siirtyen yli kolme metriä ennen kuin ohjaaja on kääntynyt, suorituksen osa (esim. maahanmeno/seisominen/istuminen) = 0

Noutoliikkeet

 • tasamaan nouto suoritetaan samaan suuntaan kuin seuraamisliikkeen ensimmäinen suora
 • noudossa ohjaajan tulee laskea noutokapulakäsi alas oikealle ennen sivulle-käskyä

Koulukuja 1, 04200 Kerava
050 554 9222
toimisto@palveluskoiraliitto.fi
Tietosuojaseloste