Järjestäjälle

Kaikkia koemuotoja koskevat ohjeistukset

Tällä sivulla on kokeen järjestämiseen liittyvää yleistä ohjeistusta.

Kokeen, kilpailun tai testin anominen

  • Yli kymmenen koiran kokeet tai kilpailut anotaan viimeistään kaksi kuukautta ennen koepäivää (esim. 1.9. järjestettävä koe anotaan viimeistään 1.7.)
  • Enintään kymmenen koiran ja yhden lajin kokeet sekä luonnetestit ja MH-luonnekuvaukset anotaan Palveluskoiraliitosta viimeistään kuukautta ennen koe-/testi-/kuvauspäivää (esim. 1.9. järjestettävä luonnetesti anotaan viimeistään 1.8.)
  • Kansainväliset kokeet tulee anoa viimeistään 6 kuukautta ennen koetta.
  • SM-kilpailut anotaan Palveluskoiraliiton hallitukselta Kennelliiton määräaikaisimoitusohjeiden mukaisesti.
  • BH-koe voidaan järjestää kaikissa yhden palveluskoirakoelajin lyhyellä anomisajalla anotuissa kokeissa. Tällöin varsinaiseen koelajiin (PASU, PAJÄ, PAHA, PAVI tai PAEK) ilmoittautuneilla on osallistumiseen etuoikeus.
  • IGP-kokeen yhteydessä voidaan järjestää osakokeita (A, B, C sekä BC). Koe voidaan järjestää vain, kun luokissa BH, IPO tai FH on vähintään 2 osallistujaa.
  • PAEJ- ja IGP-FH kokeita voidaan anoa lyhyellä anomisajalla yhtenä enintään 10 koiran kokeena.
  • Kansallinen rauniokoe (PERA) ja IPOR-rauniokoe katsotaan yhdeksi lajiksi, joten molemmat lajit sisältävä koe voidaan voidaan anoa lyhyen, 1 kk:n anomisaikataulun mukaisesti.

Kokeet anotaan Virkku.net koe- ja kilpailupalvelun kautta.

HUOM! Jos palveluskoirakokeessa on rajoitettu osallistujamäärä, on ilmoittautumiset otettava vastaan puhelimitse. Pelkästään sähköpostitse tai tekstiviestillä tehtyjä ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Tunnistusmerkintä

Kaikkien kokeisiin osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä joko tatuoimalla tai mikrosirulla. Kokeen sihteeri tarkistaa koiran omistajatodistuksesta, rekisteri- tai kilpailukirjasta tunnistusmerkinnän. Koirien tunnistusmerkintä tarkastetaan luoksepäästävyystarkastuksen yhteydessä.

Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 10.12.2015 Tunnistusmerkinnän tarkastaminen näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa-ohjeen:

Uuden ohjeen mukaan epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan. Ohje tulee voimaan 1.1.2016. Päivitys koskee kaikkia virallisia näyttelyitä, kokeita, kilpailuja ja testejä. Aikaisempi käytäntö, jossa epäselvät tunnistusmerkinnät on voitu hyväksyä jälkikäteen toimitetun todistuksen avulla, poistuu vuoden vaihteen jälkeen. Uuden ohjeen mukaan tunnistusmerkinnän on oltava luettavissa tapahtumapaikalla tai osallistumisoikeus kyseiseen tapahtumaan ei täyty.

Antidoping

Kokeisiin ei saa osallistua sairas tai lääkitty koira. Koiralle ei saa myöskään antaa mitään sen suoritukseen vaikuttavaa lääkettä tai muuta ainetta, joka on koiran normaalista ravinnosta poikkeavaa (esim. kahvi, alkoholi ja suklaa). Kokeissa saatetaan ottaa koirista doping-näytteitä. Lääkeaineiden varoajat löytyvät Suomen Kennelliiton internetsivuilta.

Koepöytäkirjat

Kokeen jälkeen tulokset kirjataan Virkku.netiin. Ohje koetulosten kirjaamisesta löytyy lajikohtaisesti säännöistä tai järjestämisohjeesta.

Tuomari tarkastaa ja varmentaa tulokset koepöytäkirjaan. Lisäksi täytetään kokeen toimihenkilöluettelo, johon merkitään kaikki kokeessa arvostelleet tuomarit, koetoimitsija sekä suojelukokeiden kilpailuavustajat. Tämä lomake on Palveluskoiraliitolla käytössä, ja siitä tarkistetaan, että ko. tuomareilla on arvostelemansa koelajin arvosteluoikeus sekä kilpailuavustajat ovat liiton hyväksymiä.

HUOM! Virkku.netin kautta toimitettu sähköinen koepöytäkirja ja toimihenkilölomake vastaa paperista versiota.

Koe- ja kilpailumaksu ja häntäraha

Kaikista palveluskoira-, käyttäytymis-, valjakkohiihto-, IPOR-kokeista sekä tokosta, rally-tokosta ja koiratanssista tulee järjestävän yhdistyksen maksaa Palveluskoiraliitolle koemaksu. Maksun suuruus on 4 €/koe + 3,50 €/kokeeseen osallistunut koira. Esim. koemaksu 10 koiran kokeesta muodostuu seuraavasti: 10 x 3,50 € = 35 € + 4 € = 39 €. Maksu tulee suorittaa heti kokeen jälkeen, tuomarin vahvistettua tulokset, Suomen Palveluskoiraliitolle Virkku.net palvelun kautta. Liitto laskuttaa yli 2 kuukautta aiemmin järjestettyjen kokeiden maksut ja lisää laskutuskuluja 4,00 €/lasku.

Luonnetestin ja MH-kuvauksen testimaksu ja häntäraha

1.1.2017 alkaen testikohtainen anomusmaksu on poistunut käytöstä. Jokainen testipäivä käsitellään omana tapahtumanaan. Maksun suuruus on 4 €/testi+ 3,50 €/testiin osallistunut koira. Esim. kymmenen koiran luonnetestistä peritään koemaksu 4 € sekä koirakohtainen häntäraha (10 koiraa x 3,5 €), yhteensä 39 €. Virkku.net laskee automaattisesti kokonaissumman osallistujalistan mukaan. Maksu tulee suorittaa heti testin jälkeen tuomarin vahvistettua tulokset, Suomen Palveluskoiraliitolle Virkku.net palvelun kautta. Liitto laskuttaa yli 2 kuukautta aiemmin järjestettyjen testien maksun ja lisää laskutuskuluja 4,00 €/lasku.

Kokeissa tarvittavat lomakkeet

Kokeissa tarvittavat arvostelu- ja koirien tarkastuslomakkeet ovat tulostettavissa Virkku.net palvelusta.

Lisäksi koepaikalla tulee olla seuraavat lomakkeet:
Ilmoitus erimielisyydestä
Vahinkoilmoitus purematapauksessa
Ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä

Koetarvikkeiden, oppaiden ja tunnusvaljaiden tilaus

Vuoden 2018 alusta lähtien Suomen Palveluskoiraliiton tuotemyynti on siirtynyt Showlink Oy:lle. Tilaathan siis tarvittavat tarvikkeet (kilpailukirjat, koulutustunnukset ym.) osoitteesta https://www.showlinkshop.fi/tuotteet/suomen-palveluskoiraliitto/14/

Suomenmestaruuskilpailujen yleinen järjestämisohje

Tämä ohje koskee kaikkia Suomen Palveluskoiraliiton alaisia lajeja. Ohje on päivitetty 4.1.2020.
SM-kilpailujen yleinen järjestämisohje

Palvelus- ja pelastuskoirakokeet

Palveluskoirakokeita, pelastuskoirakokeita ja valjakkohiihto-kilpailuja voivat anoa ainoastaan Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykset.

Käyttäytymiskokeeseen ja pelastuskoirakokeisiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki koirat, jotka on rokotettu ja tunnistusmerkitty SKL:n määräysten mukaisesti. Koirilla, joilla ei ole Suomen Kennelliiton hyväksymää rekisteritodistusta tulee olla Kennelliiton omistajatodistus. Omistajatodistuksessa samoin kuin rekisterikirjassa tulee olla vahvistus koiran tunnistusmerkinnästä.

Palveluskoirakokeisiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki kilpailuoikeuden omaavan rotuiset koirat, joilla on Kennelliiton hyväksymä rekisteritodistus. Myös EJ- ja ER-todistukset sekä kaikki FCI:n hyväksymät rekisteritodistukset käyvät.

Palveluskoiraoikeudet omaavat rodut

Koira ei voi osallistua kokeeseen ilman rekisteri- tai omistajatodistusta tai hyväksyttävästi varmennettua kilpailukirjaa. Koiralla, joka on jo aiemmin osallistunut palveluskoirakokeeseen tulee aina kokeeseen osallistuttaessa olla mukana kilpailukirja. Mikäli kilpailukirja on kadonnut saa kadonneen tilalle uuden Palveluskoiraliiton toimistosta, jossa siihen kirjataan koiran aiemmat koekäynnit ja sen saavuttamat tulokset. Koiran rokotukset ja tunnistusmerkinnän kilpailukirjaan vahvistaa rokotuksen ja merkinnän tehnyt eläinlääkäri.

Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden säännöt ja koeohjeet

Kansalliset palveluskoirakokeet

Palveluskoirakokeiden kansalliset säännöt ja lajiohjeet, voimassa 1.1.2019 alkaen

Kansallinen pelastuskoirakoe

Kansallinen pelastuskoirakoeohje (voimassa 1.1.2018 alkaen)
Kansallinen rauniokoeohje

Kansallinen tottelevaisuus- ja ketteryysosuuden koeohje
Ketteryystelineet ja tottelevaisuusosuuden seuraamiskaavio
Ohjeet raunioradasta

Kansainväliset palveluskoirakokeet

Kansainvälinen käyttökoirakokeiden koeohje (voimassa 1.1.2019 alkaen)
NOM-koeohje
NOM-koeohjeen tarkennukset, 2018

Mondioring-koeohje (voimassa 1.1.2019 alkaen)

Kansainväliset pelastuskoirakokeet

Kansainvälinen pelastuskoirakokeiden koeohje (voimassa 11.12.2019 alkaen)
Täydentävä seloste kansainväliseen pelastuskoirakokeiden koeohjeeseen, toukokuu 2019

Ajantasaiset englanninkieliset pelastuskoirakoeohjeet löytyvät FCI:n sivuilta

Arvostelulomakkeet

Palveluskoirakokeiden arvostelulomakkeet
Pelastuskoirakokeiden arvostelulomakkeet

Järjestämisohjeet

Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden järjestämisohje
Kansallisen pelastuskoirakokeen järjestämisohje

Kokeiden rajoitukset

SM-kilpailujen yleinen järjestämisohje
Palveluskoirien SM-kilpailujen joukkuekilpailuohjeet

Pelastuskoirien joukkuekatselmuksen järjestämisohje 2019

TOKO-kokeet

Toko-kokeeseen voivat osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk täyttäneet koirat. Erikoisvoittajaluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat.

Toko-kokeen säännöt ja koeohjeet

TOKO-säännöt, voimassa 1.1.2020 alkaen
TOKO-säännöt (eivät voimassa) ja -koeohjeet, osat B1 ja B2 voimassa

Järjestämisohjeet

Valintakokeen järjestämisohje (voimassa 1.1.2019 alkaen)
Tottelevaisuuskokeen SM-kilpailujen järjestämisohje 2019
Tottelevaisuuskokeen SM-kilpailujen järjestämisohjeen liite, 2020

Regulations for international obedience trial or competition

SM-kilpailujen yleinen järjestämisohje

Arvostelulomakkeet

Toko-kokeiden arvostelulomakkeet

Rally-toko

Rally-tokokilpailuihin voivat osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk täyttäneet koirat. Mestariluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat.

Rally-tokon säännöt ja kilpailuohjeet

Rally-tokon kilpailusäännöt
Regler för rally-lydnad

Rally-tokon kilpailuohjeet (voimassa 1.1.2019 alkaen)
Tävlingsdirektiv för rallylydnad

Järjestämisohjeet

Rally-tokon SM-järjestämisohje 2019
Rally-tokon SM-kilpailun valintakriteerit 2019

SM-kilpailujen yleinen järjestämisohje

Arvostelulomakkeet

Rally-tokokilpailujen arvostelulomakkeet

Muu materiaali

Tehtävät: alokasluokka
Tehtävät: avoin luokka
Tehtävät: voittajaluokka
Tehtävät: mestariluokka

Momenten: nybörjarklass
Momenten: öppenklass
Momenten: segrarklass
Momenten: mästarklass

Rally-tokon Pohjoismaiden mestaruuskilpailut

Rally-tokon PM-edustusjoukkueen 2020 valintakriteerit
Rally-tokon Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen säännöt
Rally-tokon Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen kilpailuohjeet

Koiratanssi

Koiratanssia voivat harrastaa kaikenikäiset koiranohjaajat niin rotukoiran kuin sekarotuisen koirankin kanssa. Koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton tai muuhun FCI:n hyväksymään tunnistusmerkintärekisteriin osallistuakseen kilpailuihin. Ohjaajalle apuvälineiden käyttö on kilpailussa sallittu, kunhan ne ovat oleellinen osa esitystä, eikä niitä käytetä koiran painostamiseen tai motivointivälineiden korvikkeena. Laji sopii kaikille, sillä ohjaaja voi rakentaa kilpailuohjelman omien edellytystensä mukaan.

Koiratanssikilpailujen säännöt ja ohjeet

Koiratanssikilpailun säännöt (voimassa 1.1.2020 alkaen)
Koiratanssin kilpailuohje (voimassa 1.1.2020 alkaen)

Järjestämisohjeet

Koiratanssin SM-järjestämisohje
SM-kilpailujen yleinen järjestämisohje

Arvostelulomakkeet

Koiratanssikilpailujen arvostelulomakkeet

Muu materiaali

Valioituminen ja koulutustunnukset (voimassa 1.1.2020 alkaen)
Kilpailukirjan täyttöohje

Koiratanssin Pohjoismaiden mestaruuskilpailut

Nordic FS/HTM Rules (2018)

MH-luonnekuvaus

Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään 18 kuukauden ikäisiä. Mikäli koira osallistuu sekä luonnetestiin että MH-luonnekuvaukseen, testin ja kuvauksen välisen ajan tulee olla vähintään 42 vrk.

MH-luonnekuvauksen järjestämisohje

MH-luonnekuvauksen säännöt

MH-radan rakennuksessa apuna käytettäviä kaavioita

Aaveet
Etäleikki
Haalarit
Kuvausympäristö
Räminä
Saaliin veto

Muut MH-luonnekuvauksen materiaalit

MH-luonnekuvauskaavake
MH-luonnekuvauksen osiot

MH- ja LTE-rotuprofiililistaus
Lista roduista, joiden MH- ja/tai luonnetestin ihanneprofiileihin Käyttäytymisen arviointi -työryhmä on antanut lausunnon.

Luonnetesti- ja luonnekuvauspaikan arviointilomake

Luonnetesti

Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään kahden ja alle seitsemän vuoden ikäisiä sekä Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotettuja ja tunnistusmerkittyjä. Kivesvikainen uros saa osallistua testiin.

Mikäli koira osallistuu sekä luonnetestiin että MH-luonnekuvaukseen, testin ja kuvauksen välisen ajan tulee olla vähintään 42 vrk.

Ilmoittautumiset / paikan varaukset luonnetestiin otetaan aina vastaan puhelimitse.

Säännöt ja ohjeet

Luonnetestisäännöt
Luonnetestin arvosteluohje
Luonnetestin järjestämisohje

Kennelliiton valionarvosäännöt (lähde: Kennelliitto)

Luonnetestin tuomari- ja toimihenkilökoulutusohje
Luonnetestiradan rakentaminen ja sille asetettavat vaatimukset
Luonnetestissä tarvittavat välineet
Luonnetestipöytäkirja
Luonnetesti- tai luonnekuvauspaikan arviointilomake

Koulukuja 1, 04200 Kerava
050 554 9222
toimisto@palveluskoiraliitto.fi
Tietosuojaseloste